OUR ACTIVITIES

We do everything as easy as posible
1462860592_shsdkhfdhfd.png
2016-05-10

Tận dụng thế mạnh trong việc cung cấp các giải pháp "Hiện đại hóa, tối ưu hóa và chuẩn hóa" các gói dịch vụ ứng dụng CNTT giúp khách hàng thành công trong các lĩnh vực kinh doanh thông qua việc xây dựng những hệ thống “Thân Thiện, Ổn Định, Chất Lượng cao với chi phí thấp nhất”. Tháng 5/2016, Hiworld JSC tiếp tục tư vấn, hỗ trợ cung cấp giải pháp tối ưu về công nghệ trong quản lý sự kiện (Event Platform) như: Đăng ký event mới, gửi thư mời, đăng ký tham gia sự kiện, xác nhận đăng ký, kết xuất báo cáo, quản lý chất lượng sự kiện,...cho tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân (Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - VYEA) và Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA).

Giải pháp đưa ra giúp các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia sự kiện có thể đăng ký 1 cách nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện. Công tác quản lý chất lượng sự kiện thông qua số người tới tham dự sự kiện và ý kiến phản hồi của các thành viên tham gia được phản ánh kịp thời, chính xác. Người quản lý tối ưu được chi phí nhân sự triển khai sự kiện.