OUR ACTIVITIES

We do everything as easy as posible
1462860592_shsdkhfdhfd.png
2016-05-10

Tận dụng thế mạnh trong việc cung cấp các giải pháp "Hiện đại hóa, tối ưu hóa và chuẩn hóa" các gói dịch vụ ứng dụng CNTT, Hiworld JSC tư vấn, hỗ trợ các giải pháp công nghệ cho Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân (Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - VYEA) và Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA)

1462506657_13124884_1022221071159213_4095924112252698805_n.jpg
2016-05-06

Ông Ayuki Hashimoto chính thức trở thành Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty kể từ ngày 04/05/2016

Pre1 | 2 | 3